Záruční podmínky a vrácení zboží

ShopProVas.cz - Záruka - Door to Door

Výrobce zařízení zaručuje, že zakoupený výrobek je bez fyzické vady, zároveň se zavazujíce - v případě výskytu takových chyb během záruční doby a v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu - na jejich odstranění způsobem, který závisí na vlastnostech chyby.

Popsaná vada bude odstraněna na náklady ručitele do 14 dnů ode dne, nahlášení poškození v autorizovaném servisním středisku výrobce.

1. Ve výjimečných případech, kdy je třeba, aby náhradní díly byly dodány od výrobce může být tato doba prodloužena na 30 dnů.
2. Záruční doba pro uživatele je 36 měsíců od data nákupu (od 1 května 2016).
3. Zařízení je určeno pro použití pouze v podmínkách individuální domácnosti.
4. Záruka se nevztahuje na: mechanické, chemické a tepelné poškození.

Prodávající ShopProVas.cz se zavazuje doručit zařízení na vlastní náklady od kupujícího do ručitele a zpět.
Oprava bude provedena v autorizovaném místě producenta.
Všechny technické problémy prosím nahlaste na následující adresu: obchod@shopprovas.cz

 

Reklamace

Pokud zboží nesouhlasí se smlouvou, můžete podat reklamaci v režimu odpovědnosti za fyzické a právní vady věci.

Reklamaci prosím zašlete e-mailem na adresu: obchod@shopprovas.cz
Do obsahu zprávy napište:
- číslo objednávky nebo faktury,
- název a symbol zakoupeného zboží,
- důvod reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. 

Každá reklamace je vyřizována podle pořadí obdržení.
V obchodě ShopProVas.cz je předpokládaná doba odpovědi na obdrženou reklamaci 2 pracovní dny.  

V případě neúspěchu a vyčerpání režimu reklamace, a vrácení zboží, máte možnost podat návrh na rozhodnutí sporu ke stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu nebo věc postoupit mediátorovi. Zde je příkladový seznam organizací zabývajících se ochranou spotřebitelů, které působí v Evropské unii a alternativně řeší spory. 

Po vyčerpání režimu reklamace a vrácení zboží zákazník může podat návrh na rozhodnutí sporu ke stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu nebo věc postoupit mediátorovi. Příkladový seznam subjektů zabývajících se alternativním řešením sporů naleznete na stránkách Evropské Komise.  

Vrácení

Kupující, který je spotřebitelem, má nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 21 dnů od převzetí zboží.
Takto lze od kupní smlouvy odstoupit jedině v případě, že je zboží nepoužité a nepoškozené.
 
Odstoupení od kupní smlouvy bez udaní důvodu je nutné nahlásit emailem na adrese obchod@shopprovas.cz V emailu prosím uveďte i číslo bankovního účtu, na který si přejete vrácenou částku poukázat. Obratem obdržíte zprávu s adresou pro vrácení zboží.
Dopravu vráceného zboží zajišťuje a hradí obchod.
 
Po doručení zásilky si stav zboží pečlivě zkontrolujeme a pokud všechno bude v pořádku, do třiceti dnů Vám vrátíme peníze.

Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebiteli nepřísluší v souvislosti s následujícími smlouvami:
a. ve které je předmětem plnění neprefabrikovaný Výrobek, vyrobený na zvláštní objednávky podle specifikace Spotřebitele nebo Výrobek, který slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;
b. ve které je předmětem plnění Výrobek v zapečetěném balení, který po otevření nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví, z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany autorských práv, pokud byl rozbalen po dodání.

 
POZOR! Výše uvedené platí jen pro spotřebitele. Pokud nakupujete na firmu, pak nemůžete využit možnosti odstoupení od kupní smlouvy bez udaní důvodu.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy