POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Internetového obchodu ShopProVas.cz

 

Internetový obchod ShopProVas.cz (dále jen „Obchod”) respektuje Vaše právo na soukromí a vynakládá nejlepší možné úsilí za účelem zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů. Tato politika ochrany soukromí obsahuje popis, jakým způsobem a za jakým účelem informace využíváme, jak je shromažďujeme a jak je uchováváme.

Využíváním internetového obchodu na adrese ShopProVas.cz vyjadřujete souhlas s podmínkami a pravidly popsanými v této politice ochrany soukromí. 

Kdo je Správcem Vašich osobních údajů?


NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B,
02-737 Varšava

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Nowe Kolory Sp. z o.o., s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Jaké údaje shromažďujeme?


Během procesu registrace účtu uživatele nebo/a provádění nákupu v Obchodě shromažďujeme následující osobní údaje uživatelů:
1) jméno a příjmení,
2) adresa bydliště,
3) dodací adresa, pokud je jiná nežli adresa bydliště,  
4) e-mailová adresa,
5) číslo telefonu.

Uvedení shora uvedených údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro provedení registrace a/nebo nákup v našem Obchodě.
Při vyplňování kontaktního formuláře shromažďujeme pouze základní kontaktní informace, takové jako:
1) příjmení a jméno,
2) e-mailová adresa
3) kontaktní telefon.

Při registraci do newsletteru nebo diskuzního fóra shromažďujeme pouze vaší e-mailovou adresu.

Při vyplňování registračního formuláře, při přihlašování nebo podávání objednávky můžete vyjádřit souhlas také se zpracováním osobních údajů pro propagační a marketingové účely, a také předání svých údajů pro tyto účely třetím subjektům, které jsou našimi partnery. Také můžete vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních sdělení z našeho Obchodu elektronickou cestou. Vyjádření souhlasu se vždy provádí označením příslušných polí na formuláři. Tento souhlas může být v každém okamžiku zrušen.

Náš Obchod také využívá soubory cookie, které nejsou osobními údaji. Více se dozvíte v další části této Politiky ochrany soukromí týkající se souborů cookie.  

Jak dlouho uchováváme Vaše data?

Vaše data jsou uložena po dobu 6 let po vymazání účtu kvůli platným účetním zákonům.

Jak využíváme shromážděné údaje?


Námi shromažďované informace využíváme výhradně pro účely, se kterými jste vyjádřili souhlas, včetně kontaktování Vás telefonicky nebo e-mailem, pro potřeby realizace a obsluhy objednávky, stanovení Vašich preferencí týkajících se výrobků a zasílání propagačních a marketingových sdělení.


Jaká jsou Vaše práva v rozsahu zpracovávaných osobních údajů?

 

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo opravit, vymazat je a právo požadovat ukončení nebo omezení zpracování osobních údajů, právo podat stížnost u dozorčího orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Komu údaje přenášíme a proč?
Abychom mohli poskytovat naše služby, určité subjekty musí mít přístup k vašim osobním údajům. Ujišťujeme vás však, že jsme vybrali subjekty, které podle našich nejlepších znalostí plní své úkoly, stejně jako ochranu údajů, které jim svěřujeme. Mluvím o následujících subjektech:
- OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, Wrocław 54-402- poskytují nám místo, kde pracujeme na objednávkách s využitím vašich dat.
- Firmy, u nichž vykupujeme e-mailové schránky - díky jejichž odborné pomoci, náš e-mail funguje co nejlépe.
- TOPTRANS EU - pomáhají nám doručit objednávku na uvedenou adresu
- Řidiči vybraní z přepravní burzy a společnosti Bestago Sp .z o.o Nadbużańska 17, 07-200 Gulczewo - někdy se stává, že se nám nepodaří dopravit všechno vlastní dopravou, tehdy nám pomáhají profesionální řidiči.
- Axinf Sp. z o. o., ul. Bartnicka 17/17, Włocławek 87-800 - se starají o naše servery a vyvíjejí software, který nám pomáhá plnit Vaše objednávky.

 

Bezpečnost a důvěrnost

 Využíváme veškeré technické a organizační prostředky pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a jejich ochrany před případným nebo účelovým zničením, případnou ztrátou, změnou, neautorizovaným zveřejněním nebo přístupem. Informace jsou uchovávány a zpracovávány na serverech s vysokým stupněm zabezpečení, se zachováním příslušných bezpečnostních prostředků splňujících požadavky platných právních předpisů. 

Pamatujte, abyste prostřednictvím Obchodu nezveřejňovali žádné osobní údaje. Veřejné poskytnutí takových údajů je na Vaší vlastní odpovědnost.  

Poskytnutí údajů oprávněným subjektům 

Vybrané informace o Vás mohou být poskytnuty příslušným orgánům nebo třetím osobám, které si poskytnutí takových informací vyžádají na základě příslušného právního základu v rozsahu, v režimu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Kromě případů uvedených výše informace o Vás nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu nikdy poskytnuty žádné třetí osobě.   

Změny v politice ochrany soukromí

Nabídka, technologie, standardy, právní požadavky a požadavky související s podnikáním na internetu se neustále mění. Z tohoto důvodu nás Obchod může v budoucnosti zavádět do této Politiky ochrany soukromí změny, o čemž budete informováni. Využívání Obchodu po vstupu takových změn v platnost znamená jejich akceptaci.  

Naše kontaktní údaje


NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B,
02-737 Varšava
+420245501227

obchod@shopprovas.cz

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů

Michał Piątkowski e-mail: gdpr@shopprovas.cz

Soubory cookie

Tato politika týkající se souborů cookie je nedílnou součástí Politiky ochrany soukromí Obchodu.

Soubory cookie jsou malými textovými soubory, které jsou uchovávány ve Vašem prohlížeči. Obsahují informace, které jsou ukládány ve Vašem počítači, když navštěvujete Obchod. Následně, během každé další návštěvy jsou zasílány Obchodu, ze kterého byly staženy, nebo do jiného, který rozeznává daný cookie soubor.  

Soubory cookie jsou užitečné, jelikož portálu umožňují rozeznat zařízení uživatele při opětovné návštěvě Obchodu. Chceme vědět, které kategorie navštěvujete častěji nežli ostatní, díky čemuž můžeme pracovat nad tím, aby naše nabídka a způsob jejího představení skvěle odpovídaly Vašim očekáváním. To Vy nám poskytujete znalosti o tom, jakým směrem bychom se měli rozvíjet, a jaké jsou Vaše požadavky.    

Soubory cookie žádným způsobem neničí ani nepoškozují systém na Vašem počítači, uložené soubory, ani účelově nemají negativní vliv na jeho výkonnost nebo funkčnost. Identifikace probíhá neosobně, bezejmenně a jedná se pouze o údaje týkající se způsobu a formy využívání Obchodu. 

Proč soubory cookie využíváme

V rámci Obchodu jsou soubory cookie využívány za účelem:

1)    poskytování služeb;

2)    přizpůsobení obsahu Obchodu Vašim preferencím a optimalizace využívání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují rozeznat Vaše zařízení a příslušným způsobem Obchod zobrazit, přizpůsobeným Vašim individuálním potřebám;

3)    tvoření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé Obchod využívají, což umožňuje vylepšit jeho strukturu a obsah;

4)    zobrazování reklam přizpůsobených Vašim výjimečným potřebám, zájmům a místa Vašeho bydliště;

5)    zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Obchodu.

Druhy využívaných souborů cookie

V rámci Obchodu jsou používány dva základní druhy souborů cookie:  

1)    dočasné – jedná se o dočasné soubory, které jsou uchovávány na Vašem koncovém zařízení do okamžiku odhlášení, opuštění Obchodu nebo vypnutí programu (internetového prohlížeč); a
2)    trvalé -  jedná se o soubory uchovávané ve Vašem koncovém zařízení po dobu určenou v parametrech těchto souborů cookie nebo dokud je neodstraníte. 

Podle účelů v rámci Obchodu používáme následující druhy souborů cookie:  
1)    vyžadované soubory cookie – jedná se o soubory nezbytné pro rychlý a jednoduchý pohyb po Obchodu a využívání všech funkcí Obchodu. Souhlas uživatele s naším využíváním těchto souborů cookie není vyžadován; 

2)    efektivní soubory cookie – shromažďují informace týkající se způsobu využívání Obchodu ze strany uživatele, mezi jinými o nejčastěji navštěvovaných stránkách a hlášeních o výskytu chyby. Neshromažďují informace identifikující uživatele. Jejich účelem je správné fungování Obchodu; 

3)    funkční soubory cookie – tyto soubory umožňují portálu zapamatovat výběry, které (pokud vůbec) provádí uživatel (název uživatele, jazyk nebo region) a poskytnout funkce přizpůsobené individuálním potřebám (pokud jsou takové funkce dostupné). Například portál může sloužit k zapamatování změn velikosti textu, písma a jiných individuálních prvků webové stránky. Informace shromažďované v těchto souborech jsou anonymní a nesledují aktivitu uživatelů na jiných portálech;  

4)    reklamní soubory cookie – pomáhají dodávat reklamy přizpůsobené zájmům uživatele, Mohou shromažďovat informace o způsobech užívání prohlížeče a přizpůsobit obsah reklamy zájmům uživatele; 

5)    statistické soubory cookie – slouží ke sčítání statistik týkajících se Obchodu.

Tímto informujeme, že kromě vlastních cookie souborů využíváme také externí cookie soubory používané našimi partnery prostřednictvím Obchodu, a to zejména pro reklamní a statistické účely. 

Soubory cookie ukládané ve Vašem koncovém zařízení jsou využívány také našimi partnery.

Řízení souborů cookie 

Váš prohlížeč může mít výchozí konfiguraci pro akceptaci všech cookie souborů. Avšak v každém okamžiku můžete sami změnit nastavení týkající se souborů cookie a určit podmínky pro jejich uchovávání a získání přístupu do Vašeho koncového zařízení prostřednictvím souborů cookie. 

Změny těchto nastavení můžete provést pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Tato nastavení mohou být změněna zejména takovým způsobem, aby blokovala automatickou podporu cookie souborů v nastavení internetového prohlížeče nebo informovala o jejich každém uložení ve Vašem koncovém zařízení.  

Podrobné informace o možnostech a způsobech manipulace s cookie soubory jsou dostupné v nastavení softwaru (internetového prohlížeče).

Neprovedení změn znamená, že cookie soubory mohou být ukládány a uchovávány na Vašem koncovém zařízení, a tím i my budeme soubory cookie uchovávat na Vašem koncovém zařízení a budeme mít k těmto souborům přístup. 

Kromě toho, v každém okamžiku můžete cookie soubory odstranit pomocí funkcí dostupných v internetovém prohlížeči, který používáte.

Pamatujte, že omezení v používání cookie souborů může mít vliv na některé funkce dostupné v rámci našich webových stránek. 

Externí cookie 

Prostřednictvím našeho Obchodu mohou být využívány také soubory cookie našich externích partnerů (dále jen „Externí cookie”).

Externí cookie můžeme používat pro následující účely:
- prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách Obchodu, které jsou stahovány z externího internetového portálu (např. www.youtube.com, www.vimeo.com atd.)
- shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů (např. Google Analytics, Google AdWords atd.)
- využití interaktivních funkcí za účelem propagace portálu pomocí sociálních sítí (např. www.facebook.com, www.plus.google.com atd.)
- jiné (realizace online plateb, mailing atd.)

Více o cookie 

Více informací na téma souborů cookie najdete v sekci „Pomoc“ ve Vašem internetovém prohlížeči.