ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce zařízení zaručuje, že zakoupený výrobek je bez fyzické vady, zároveň se zavazujíce - v případě výskytu takových chyb během záruční doby a v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu - na jejich odstranění způsobem, který závisí na vlastnostech chyby.

Popsaná vada bude odstraněna na náklady ručitele do 14 dnů ode dne, nahlášení poškození v autorizovaném servisním středisku výrobce.

 

1. Ve výjimečných případech, kdy je třeba, aby náhradní díly byly dodány od výrobce může být tato doba prodloužena na 30 dnů.

2. Záruční doba pro uživatele je 36. měsíců, ale ne méně než v nabídkách výrobců (od 1 května 2016).

3. Zařízení je určeno pro použití pouze v podmínkách individuální domácnosti.

4. Záruka se nevztahuje na: mechanické, chemické a tepelné poškození.

 

Prodávající ShopProVas.cz se zavazuje doručit zařízení na vlastní náklady od kupujícího do ručitele a zpět.

Oprava bude provedena v autorizovaném místě producenta.

Všechny technické problémy prosím nahlaste na následující adresu: obchod@shopprovas.cz